[:en]The number of foreigners working in the Czech Republic has increased comparing to before crisis situation.

At the end of last year, the number of foreigners working in the Czech Republic was 323 200. In 2008 the number was 38 700 less. Most of the foreign workers are EU citizens, which is 75%. A number of employees from countries outside the European Union, on the contrary, decreased from 2008 by almost half.

Residents of the European Union do not need a work permit in the Czech Republic. The employer is only obliged to inform the employment center about his EU employees. While for foreigners from non-EU countries the work permit is not necessary only if:

 • They have a permanent residence permit;
 • They came for a family reunion;
 • They have received asylum;
 • Are enrolled in local schools and universities,
 • Have a blue or a green card.

Over the past 15 years, the number of foreigners working in the Czech Republic increased more than threefold. In 2001, only 104 000 foreigners worked in ČR, while last year the number reached more than 323 000 employees. Among EU citizens in the list due to the number of workers in the Czech Republic, the first place goes to Slovaks, who are more than 150 000; after them come Poles, Romanians, and Bulgarians. Also, there are about 3 700 German, 3 300 British and 2600 French people working.

The second largest group of foreigners working in the Czech Republic are Ukrainians. At the end of 2015, 41 850 citizens of Ukraine worked in the Czech Republic. By the way, the number of employees from non-EU countries is decreasing. For example, in 2008 there were about 81 000 Ukrainians, while this year it became twice less.[:cs]Počty cizinců pracujících v Česku se po krizi opět zvyšují. Na konci minulého roku počet pracujících cizinců dosáhl 323 200 lidí. V krizovém roce 2008 bylo toto číslo o 38 700 nižší. Většinu z pracujících cizinců tvoří občané členských států EU. Z celkového koláče ukusují něco okolo 75%. Počet lidí se zemí mimo EU se naopak snížil na polovinu, oproti datům z roku 2008.

Občané evropských států nepotřebují žádné pracovní povolení. Zaměstnavatel je pouze povinen informovat příslušný pracovní úřad o jeho pracovnících z EU. Pro příchozí z nečlenských zemí je situace o něco složitější, avšak ani oni nepotřebují pracovní povolení v případě, že:

 • Mají povolení k trvalému pobytu;
 • Mají zde už rodinu;
 • Obdrželi azyl;
 • Jsou zapsáni na místní škole nebo univerzitě;
 • Mají modrou nebo zelenou kartu.

Během posledních patnácti let se počet pracujících cizinců zvedl více než trojnásobně. V roce 2001 jich bylo pouze 104 000 a v minulém roce celkový počet už dosahoval 323 000 zaměstnanců. Nejčastěji v Česku ze zemí Evropské unie žádají o práci Slováci, kterých je více než 150 000, následují je Poláci, Rumuni a Bulhaři. Menšinu pak tvoří méně než 3 700 Němců, 3 300 Britů a 2600 Francouzů.

Druhou nejpočetnější skupinou pracujících cizinců jsou Ukrajinci. Na konci roku 2015 jich v Česku pracovalo 41 850. V době před krizí jich však bylo mnohem více. Data hovoří až o 81 000 pracujících Ukrajinců před rokem 2008.

(Česká verze: Michal Ožuch)

[:es]El número de extranjeros trabajando en la República Checa ha aumentado. A finales del año pasado el número de extranjeros trabajando en la República Checa era de 323 200. En el 2008 eran menos de 38 700. La mayoría de los extranjeros son ciudadanos de la Unión Europea, los cuales representan el 75%. Desde el 2008 en adelante el número de trabajadores de países fuera de la Unión Europea ha disminuido en casi la mitad.

Residentes de la Unión Europea no necesitan permiso de trabajo para estar en la República Checa. El empleador no tiene la obligación de informar sobres sus empleadores de la Unión Europea, mientras que si son fuera de ésta el permiso de trabajo no es necesario solo si:

 • Tienen permiso de residencia permanente;
 • Vinieron por reunificación familiar;
 • Recibieron asilo;
 • Son estudiantes universitarios o de escuelas,
 • Tienen tarjeta azul o verde.

En los últimos 15 años el número de extranjeros trabajando en la república Checa aumentó el triple. En el 2001 solo 104 000 extranjeros trabajaban en la República Checa, mientras que el año pasado el número llego a 323 000. Dentro de los trabajadores de la Unión Europea en primer lugar esta Eslovaquia con mas de 150 000, después vendrían Polonia, Rumania y Bulgaria. También hay alrededor de 3 700 Alemanes, 3 300 Británicos y 2 600 Franceses.

El segundo grupo mas grande de extranjeros trabajando en la República Checa son Ucranianos, a pesar de que ha ido en disminución desde el 2008 cuando habían 81 000, a fines de 2015, habían 41 850.

Traducido por Daniela Zepeda[:]