[:en]Insurance company NN has published the results of personal values and well-being investigation among Czechs.

The majority of respondents stated that family or partners are the priorities (27%) areas of their lives. 21% put health in the first place and 17% considered their home to be the main value. 40% prefer to spend their leisure time with family and friends, while 23% stay devoted to their hobby.

The data on general well-being revealed a correlation between social factor and health. The majority of respondents who are generally satisfied with their health are those in a stable relationship or married. As to bad habits, 36% reported being smokers, 40% drink alcohol several times per month, whilst 20% – several times a week.

The survey also revealed secondary priorities for Czechs:personal security and working place.[:cs]Pojišťovna NN zveřejnila výsledky průzkumu osobních hodnot a blahobytu mezi Čechy.

Většina respondentů uvedla, že mezi jejich priority z osobního života patří rodina a partneři (27%), zdraví (21%) a domov (17%). Na otázku, jak si Češi představují ideální trávení volného času, jich 40% uvedlo, že volný čas tráví nejraději s rodinou a 23% svůj volný čas věnují svým koníčkům.

Z dat zabývajícími se „všeobecnou pohodou“ vyplývá korelace mezi zdravím a sociálními vazbami. Většina respondentů, kteří jsou obecně spokojeni se svým zdravím, žijí v trvalém vztahu nebo jsou v manželství.

Průzkum odhalil také sekundární priority Čechů: osobní bezpečnost a pracovní místa.

(Česká verze: Michal Ožuch)

[:]

mm
Art student from Ukraine, inspired by Prague. 50% visual / 50% audial. Live to discover, and vv