INTERVIEW Sami Mokhless: I'm a Muslim in Prague

Prague Morning

Prague Morning

Video & News

82 zobrazení

"I'm not asking you to be friends, but I want you to stop judging me and deliberately made me feel bad."

"Já vás nežádám, abychom byli přátelé, ale jen si přeji, abyste mě přestali soudit a záměrně mě nutili se cítit špatně."

Automatické přehrávání

Následovat

  • Sdílet
  • Začlenit kód