[:en]The villa of the first prime-minister of Czechoslovakia, Karel Kramář (1860-1937), will be opened for visitors.

Such possibility will be given to the public on the occasion of the National Education Day in the Czech Republic on 28-th of October. The visitors will be able to take a tour around the house and adjoining gardens and get acquainted with the history of the villa and it’s owners.

The building, which is a remarkable spot of Letná Park panorama, belongs to the government since 1952 and mostly served as a guesthouse for foreign diplomats and politicians. Later, after being reconstructed, it became a functioning residence on Czech prime-minister.[:cs]

Kramářova vila, sídlo prvního předsedy vlády Československa Karla Kramáře (1860-1937) se otevře návštěvníkům.

Možnost navštívit Kramářovu vilu bude pouze 28. října při oslavách Dne vzniku samostatného československého státu. Návštěvníci budou moci projít dům, přilehlé zahrady a zároveň se dozvědět něco o historii domu a jeho vlastnících.

Pozoruhodná budova patří vládě od roku 1952 a sloužila především jako penzion pro zahraniční politiky a diplomaty. Později po rekonstrukci se stala rezidencí českých premiérů.

[:]

mm
Art student from Ukraine, inspired by Prague. 50% visual / 50% audial. Live to discover, and vv