Interview: Liftago vs. Uber

Prague Morning

Prague Morning

Video & News

97 zobrazení

We interviewed Liftago co-owner Ondřej Krátký to find out more about the taxi situation in Prague.

Automatické přehrávání

Následovat

  • Sdílet
  • Začlenit kód