Charles University

Prague Morning

Prague Morning

Video & News

7 zobrazení

Charles University was founded in 1348 by Charles IV

Karlova univerzita byla založena v roce 1348 Karlem IV.

Automatické přehrávání

Následovat

  • Sdílet
  • Začlenit kód