[:en]The index demonstrates the level of universal input of the country. It is released annually and is based on the statistics provided by reliable international authorities. The countries are ranked considering: scientific and technological development, culture, national and international security, peace coordination, climate, equality and prosperity, health and well-being.

Czechia’s scientific (3rd among all countries) and cultural progress (8th a.a.c.) were highly ranked by the commission. Whereas the level of prosperity and equality appeared to be quite low (152-nd a.a.c.).

This years’ leader is Sweden that showed high results in such categories as prosperity and well-being of the nation, healthcare, equality rates and cultural development.

The top 10 of the list are:
1. Sweden
2. Denmark
3. Netherlands
4. Great Britain
5.Switzerland
6.Germany
7. Finland
8. France
9. Austria
10. Canada[:cs]

Česko se umístilo na 35. místě podle Good Country Index 2016. Index je univerzální složeninou mnoha faktorů v zemi a je založen na údajích důvěryhodných státních institucí jednotlivých zemí. Všechny státy jsou hodnoceny na základě 35 faktorů, mezi něž patří: vědecký a technologický rozvoj, kultura, národní a mezinárodní bezpečnost, klima, rovnost ve společnosti a prosperita, zdraví a pohoda.

Co se týká vědy, Česko se umístilo na třetím místě ze všech zemí a v kulturním progresu na místě osmém. Naopak v úrovni rovnosti a prosperity se Česko umístilo v žebříčku níže a to na 152. místě.

Tento rok vévodí žebříčku Švédsko, především díky prosperity, míry rovnosti a kulturního rozvoje. Druhé a třetí místo obsadilo Dánsko a Nizozemí. Obě se shodně umístili vysoko v hodnocení kulturního a vědeckého rozvoje, progresivního zdravotnictví, stabilního ekonomického růstu, podpory ekologie a světové bezpečnosti.

Žebříček TOP 10:
1. Švédsko
2. Dánsko
3. Nizozemsko
4. Británie
5. Švýcarsko
6. Německo
7. Finsko
8. Francie
9. Rakousko
10. Kanada

Celý žebříček naleznete pod tímto odkazem: https://goodcountry.org/index/overall-rankings#

(Česká verze: Michal Ožuch)

[:es]La República Checa quedo en el lugar 35, de acuerdo al Indice the Países Buenos del 2016. El indice demuestra el nivel de aporte universal del país. Se publica anualmente y se basa es las estadísticas entregadas por confiables autoridades internacionales. Los países son clasificados al considerar 35 factores divididos en: desarrollo científico y tecnológico, cultura, seguridad nacional e internacional, coordinación de paz, clima, igualdad y prosperidad, salud y bien estar.

El progreso de Chequia en el ámbito científico (3 entre todos los países) y cultural (8) fueron muy bien clasificados por la comisión. Mientras que el nivel de prosperidad e igualdad fue bastante bajo (152).

El líder de este año es Suecia que mostró buenos resultados en categorías como prosperidad y bien estar de la nación, salud, indices de igualdad y desarrollo cultural. Los siguientes 2 países son Dinamarca y Holanda debido a sus altos indices en cultura y desarrollo científico, mejora en la salud, crecimiento económico estable, apoyo a la ecología y seguridad mundial.

Los top 10 de la lista son:
1. Suecia
2. Dinamarca
3. Holanda
4. Gran Bretaña
5. Suiza
6. Alemania
7. Finlandia
8. Francia
9. Austria
10. Canada

La lista completa se puede encontrar aquí: https://goodcountry.org/index/overall-rankings#

Traducido por Daniela Zepeda[:]

mm
Art student from Ukraine, inspired by Prague. 50% visual / 50% audial. Live to discover, and vv